Srečanje z AZS

Srečanje z AZS
 
V sredo, 22.06.2005 v prostorih mestne občine Nova Gorica ob 17. uri je predsednik AZS dr. Boris Kukovica povabilpredstavnike atletskih organizacij primorske regije. Namen srečanja je bil, da nov predsednik in vodstvo AZS v okviru delovanja sprejetega programa predstavi do sedaj opravljeno delo, v večji meri pa želi prisluhniti našim pobudam, idejam, težavam, katere bi lahko vključili v pripravo programa za naslednje leto ali celoten mandat Upravnega odbora AZS. Ob svoji kandidaturi za predsednika Atletske zveze Slovenije je dr. Peter Kukovica v predstavitvenem programu poudaril tudi boljše, pristnejše in pogostejše sodelovanje s klubi.
Povabljeni so bili predstavniki iz, TK Kobarid, AK Koper, ŠD Piran, AK Pivka, ŠD Nanos Podnanos, AD Posočje Tolmin, AK Postojna, ŠD Kraški tekači Sežana, TD Burja Vipava. Posveta so se udeležili iz AK Gorica Nova Gorica, AD Nova Aurora Koper, AK Pivka, ŠD Nanos Podnanos in TD Burja Vipava.

Vodstvo AZS so predstavljali dr.Boris Kukovica (predsednik AZS), Igor Topole (Upravni odbor AZS), Batagelj (nadzorni odbor AZS) in Boris Mikuž (generalni sekretar AZS).

Po uvodnih besedah gostitelja g. Špacapan-a (predsednika AK Gorica Nova Gorica) in dr. B. Kukovica smo predstavniki predstavili delovanje naše atletske dejavnosti. Vsi imamo podoben aktivnosti vendar različne pogoje za razvoj in delo v atletiki. 

Skupni elementi, ki se opredeljujejo na problematiki delovanja so, predvsem na finančnem področju. Nihče od nas nima generalnega sponzorja, finančno smo odvisni od financiranja iz občinskega proračuna in občasnih sponzorjev. Manjši klubi smo tudi opozorili na dokaj visoko članarino AZS. 

Pogoji za delo

Za pogoje vadbe atletike potrebujemo tudi atletsko orodje, ki ga trenutno primanjkuje. Občuti se pomanjkanje profesionalnih trenerjev. Visok finančni fiksni strošek predstavljajo tudi prevozi na tekmovanja. V naših sredinah vzgajamo tudi perspektivne športnike, ki za njihovo nadgradnjo so potrebna tudi finančna sredstva za udeležbe na tekmovanjih, oprema, priprave ipd. Brez podpore staršev enostavno ne gre. Glede na kategorije atletov se opaža velik primanjkljaj pionirske sekcije. Mlade atlete skušamo vzgajati tudi preko krožkov na osnovnih šolah.

Glede na velikost in čas delovanja organizacij smo različno »priskrbljeni«. Nekatera društva, ki nimajo ustreznih infrastruktur za vadbo so se preusmerila na razvoj discipline za gorske teke. Centri, ki imamo možnost vadbe na stadionu se ukvarjamo z vadbo ostalih atletskih disciplin. Glede na velikost organizacij smo opozorili na višino članarine AZS.

Že nekaj let opažamo, da nimamo iz področja športa atletike velike popularnosti pri izvajanju reklamiranja. Naši stiki z javnostjo so zelo slabi. Smo šibki in skopi pri podajanju rezultatov v javnost.

Tekmovanja

Vse organizacije izvajamo tudi organizacijo tekmovanj. Vrste tekmovanj so tekmovanja v okvirju koledarja AZS in prireditev krosov. Manjše primorske organizacije smo vse vključene v projekt Slovenija teče za zdravje. Bistven problem so seveda finančni stroški same izvedbe. Inkaso štartnin je glavni nosilec pokrivanja stroškov. Večinoma inkaso, če ni ustreznih sponzorjev ni dovolj. Kljub visokim stroškom smo mnenja, da tako promoviramo atletsko dejavnost in tudi svoje organizacije.

Predstavitev dosedanjega dela AZS

Ob skrbnem poslušanju delovanja primorskih organizacij so nam predstavniki predstavili njihovo štirimesečno delovanje. 

  • Redno se udeležujejo atletskih tekmovanj doma in v tujini.
  • Pohvalili so našo reprezentanco na Švedskem. V Stockholm, 19. junija (STA) je Slovenska reprezentanca že sedmo leto zapored obstala v prvoligaški konkurenci evropskega pokala v atletiki. Moška vrsta je dvodnevni evropski pokal (skupina A) v Gaevleju na Švedskem končala na petem mestu, ženska pa na šestem.
  • Vodstvo se je odločilo, da vsak član Upravnega odbora skrbi za določeno področje. Tako bo lažje slediti in zagotavljati realizacijo postavljenih skupnih ciljev.
  • Predsednik ugotavlja, da je v atletiki zelo veliko volontarizma. Če jih ne bi bilo atletike v Sloveniji ne bi bilo. Vodstvo želi delovati proaktivno.
  • Na področju reklamiranja atletike so začeli z aktivnostmi povezovanja z časnikom Delo in posameznimi novinarji. Ob koncu letošnjega leta želi izvesti izobraževanje atletov za komuniciranje z mediji.
  • Podpisane so sponzorske  pogodbe s Kolinsko, Mobitelom, Delom in Zavarovalnico Triglav. Za vrhunske športnike še nimajo sponzorja. Atletika v Sloveniji finančno posluje v  primerjavi z ostalimi športi skoraj na dnu lestvice. Smučarska zveza je v letu 2004 poslovala z 1.5 MIA, košarka 400 MIO in atletika 140 MIO.
  • V strokovnem svetu opozarjajo,da mladinska atletika usiha, zato je potrebno premisliti, kako stimulirati profesorje na šoli za izvajanje krožkov na šoli. Za pionirje v skladu z dogovorom ministra za šport g Zver bodo pripravili državna tekmovanja v času šolskih počitnic. Z vrhunskimi športniki so podpisali pogodbe do Pekinga.
  • Za olajšavo delovanja članov AZS ponujajo pomoč pri plačevanju članarine. V primeru majhnega  financiranja iz proračuna ponujajo društvom, da na podlagi vloge lahko zmanjšajo prispevek za letno članarino. Na podlagi skupne vloge članov AZS za nabavo atletskega orodja bodo vložili vlogo pri Fundaciji za šport. Prav tako bodo pridobili ponudbe za računalniški program vodenja knjigovodstva, saj nas z letom 2006 čaka nov način vodenja knjigovodstva.

Za lažje sodelovanje med AZS in njenimi člani bo potrebno postaviti mejo, kaj klubi in kaj AZS. Ker v atletiki primanjkuje profesionalnih trenerjev predlagajo predstavniki AZS, da vzgajamo profesionalne trenerje s tem, da jih preusmerjamo na izbiro študija to je na fakulteto za šport. AZS je nekaterim športnikom za čas študija dodelila status športnika. Klub organizaciji priprav za atlete je udeležba na pripravah atletov 40-50%.

Ob medsebojni izmenjavi predlogov, mnenj in pobud smo zaključili sestanek ob 19 uri.